home

     
      Welkom o p de website van de Stichting Dr. Douwe
      Tietemaleen
 
              | home  tietemaleen  |karakter   |  doelgroep   |   buitenland    |  bijdrage  |  beheer  |  vanaf 2009  | procedure  |

             
               
Wat is een leen ?  Het woordenboek (de Dikke van Dale) vermeld hierover:
             leen: (in Friesland) recht op inkomsten uit een goed, met name bestemd voor studenten uit zeker geslacht.

             Volgens de Encyclopedie van Friesland is een leen een Friese benaming voor studiebeurs (vicarium)

             Voor zover bekend kwamen en komen lenen alleen in Friesland voor. Van oorsprong (middeleeuwen) waren
             de
middelen bedoeld voor opleiding tot priester. Dit is later losgelaten. In Friesland zijn nog ca. 12 tot 15
             lenen.


             Zie voor de werking van dit leen de hierboven vermelde rubrieken.